Ukupan broj firmi: 125725

PZ "CAPRA" p.o. Travnik

Poljoprivredna zadruga "CAPRA" p.o. Travnik


Firma PZ "CAPRA" p.o. Travnik je osnovana 11.10.2011 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-11-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja mlijeka, mliječnih proizvoda i sira.

Adresa

Velika Bukovica bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-11-00
Web stranica
Broj uposlenika 2
Datum registracije 11.10.2011