Ukupan broj firmi: 125725

Proizvodni obrt pekara "DITTA" vlasnik Gigolaj Driton, Travnik

Proizvodni obrt pekara "DITTA" vlasnik Gigolaj Driton, Travnik


Firma Proizvodni obrt pekara "DITTA" vlasnik Gigolaj Driton, Travnik je osnovana 17.05.2012 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-561/2012 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja hljeba; svježih peciva i kolača.

Adresa

Dolac na Lašvi bb, Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-561/2012
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 17.05.2012