Ukupan broj firmi: 125725

,AUTO-TAXI SUBAŠIČ HASIB

AUTO-TAXI SUBAŠIĆ HASIB, SARAJEVO


Firma ,AUTO-TAXI SUBAŠIČ HASIB je osnovana 27.03.1999 godine na osnovu rješenja broj 03-27-1240/99 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Taksi služba.

Adresa

HUMSKA 722, Novo Sarajevo
ID broj
PDV broj
Matični broj 03-27-1240/99
Web stranica
Broj uposlenika 1
Datum registracije 27.03.1999