Ukupan broj firmi: 125725

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, Poslovna jedinica distribucije Travnik

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, Poslovna jedinica distribucije Travnik


Firma JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo – Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica, Poslovna jedinica distribucije Travnik je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

ŠUMEĆE 182/A, Travnik

Broj telefona

030/519-011

ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 43
Datum registracije