Ukupan broj firmi: 125725

SSŠPDP BiH SARAJEVO – Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "SREDNJO-BOSANSKE ŠUME/ŠUME SREDIŠNJE BOSNE" d.o.o. Donji Vakuf – "ŠUMARIJA" Bugojno

SSŠPDP BiH SARAJEVO – Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "SREDNJO-BOSANSKE ŠUME/ŠUME SREDIŠNJE BOSNE" d.o.o. Donji Vakuf – "ŠUMARIJA" Bugojno


Firma SSŠPDP BiH SARAJEVO – Sindikalna podružnica ŠPD/ŠGD "SREDNJO-BOSANSKE ŠUME/ŠUME SREDIŠNJE BOSNE" d.o.o. Donji Vakuf – "ŠUMARIJA" Bugojno je osnovana godine na osnovu rješenja broj kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Djelatnosti sindikata.

Adresa

307.MOTORIZOVANE BRIGADE BB, Bugojno
ID broj
PDV broj
Matični broj
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije