Ukupan broj firmi: 125725

JKP"BAŠBUNAR" TRAVNIK

Javno Komunalno Preduzeće "Bašbunar" društvo sa ograničenom odgovornošću


Firma JKP"BAŠBUNAR" TRAVNIK je osnovana 11.11.2002 godine na osnovu rješenja broj 2-1853 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom.

Adresa

KALIBUNAR 3A, Travnik

Broj telefona

511122

ID broj 4236034460009
PDV broj
Matični broj 2-1853
Web stranica
Broj uposlenika 148
Datum registracije 11.11.2002