Ukupan broj firmi: 125725

"LAHOR" d.o.o. Travnik

"LAHOR" Društvo ograničene odgovornosti Travnik


Firma "LAHOR" d.o.o. Travnik je osnovana 21.10.2010 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-10-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja električne energije.

Adresa

HADŽI ALI-BEGA HASANPAŠIĆA B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-10-00
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 21.10.2010