Ukupan broj firmi: 125725

"MELIS" D.O.O TURBE-TRAVNIK

PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠTVO "MELIS" Travnik,Turbe,d.o.o


Firma "MELIS" D.O.O TURBE-TRAVNIK je osnovana 31.05.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-3451 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Rezanje, oblikovanje i obrada kamena.

Adresa

TURBE,BOSANSKA 39, Travnik

Broj telefona

030-530-053

ID broj
PDV broj
Matični broj 1-3451
Web stranica
Broj uposlenika 4
Datum registracije 31.05.1996