Ukupan broj firmi: 125725

"LAMPEX" d.o.o. Travnik

PROIZVODNO PROMETNO I USLUŽNO DRUŠ. SA OGRAN. ODGOVOR. "LAMPEX" TRAVNIK


Firma "LAMPEX" d.o.o. Travnik je osnovana 27.12.1996 godine na osnovu rješenja broj 1-2515 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata.

Adresa

Karaula-Ćosići 26a, Travnik

Broj telefona

030-535769

ID broj 4236041910001
PDV broj
Matični broj 1-2515
Web stranica
Broj uposlenika 16
Datum registracije 27.12.1996