Ukupan broj firmi: 125725

"OCEAN" d.o.o. Travnik

Društvo za proizvodnju i promet "OCEAN" Travnik d.o.o.


Firma "OCEAN" d.o.o. Travnik je osnovana 28.02.2000 godine na osnovu rješenja broj 1-1527 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Računarsko programiranje.

Adresa

Erika Brandisa 1, Travnik

Broj telefona

3058688

ID broj 4236007060007
PDV broj
Matični broj 1-1527
Web stranica
Broj uposlenika 22
Datum registracije 28.02.2000