Ukupan broj firmi: 125725

"BKS Kreš" d.o.o. Bugojno

"BKS Kreš" Društvo ograničene odgovornosti Bugojno


Firma "BKS Kreš" d.o.o. Bugojno je osnovana 21.08.2008 godine na osnovu rješenja broj 051-0-Reg-08-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Trgovina ostalim motornim vozilima.

Adresa

ŠUMELJE IV B.B., Bugojno

Broj telefona

061-440-963

ID broj 4236455640006
PDV broj
Matični broj 051-0-Reg-08-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 21.08.2008