Ukupan broj firmi: 125725

"EKO-FORMA" d.o.o. Bugojno

Društvo ograničene odgovornosti "EKO-FORMA" Bugojno


Firma "EKO-FORMA" d.o.o. Bugojno je osnovana 16.02.2010 godine na osnovu rješenja broj 051-0-REg-10-00 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Reciklaža posebno izdvojenih materijala.

Adresa

Gromile bb, Bugojno

Broj telefona

061-777-242

ID broj 4236493810004
PDV broj
Matični broj 051-0-REg-10-00
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 16.02.2010