Ukupan broj firmi: 125725

Poljoprivredni obrt "AGANOVIĆ", vlasnik Aganović Adis, Travn

Poljoprivredni obrt "AGANOVIĆ", vlasnik Aganović Adis, Travnik


Firma Poljoprivredni obrt "AGANOVIĆ", vlasnik Aganović Adis, Travn je osnovana 06.11.2009 godine na osnovu rješenja broj 09-21-2-3472820 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je .

Adresa

GLUHA BUKOVICA B.B., Travnik
ID broj
PDV broj
Matični broj 09-21-2-3472820
Web stranica
Broj uposlenika 0
Datum registracije 06.11.2009