Ukupan broj firmi: 125725

"NISKOMERC" d.o.o. Travnik

"NISKOMERC" TRGOVAČKO TRANSPORTNO I USLUŽNO DRUŠTVO S OGRANIČ. ODGOV. TRAVNIK


Firma "NISKOMERC" d.o.o. Travnik je osnovana 24.12.1998 godine na osnovu rješenja broj 1-1762 kod općinskog suda. Osnovna djelatnost je Nespecijalizirana trgovina na veliko.

Adresa

LAMELA 3, Travnik

Broj telefona

061 154-504

ID broj 4236074840009
PDV broj
Matični broj 1-1762
Web stranica
Broj uposlenika 3
Datum registracije 24.12.1998