Ukupan broj firmi: 125725

Registar firmih u BiH

Ukupno pronađeno: 2303 za pojam:

TR "AMILA" vl.Kozar Elvedina,Travnik
TURBE,NOVO NASELJE 53 , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "AMNA" vl.Jusić Melisa,Travnik
MEHURIĆ,SUHI DOL BB , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "AVIS" vl.Halilović Ibrahim
Centar I,faza III,lamela I BB , Travnik

Detalji

TR "AZRA",vlasnica Varupa Saliha,Travnik
KULINA BANA BB , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "BEHAR" vl.Hodžić Sabina,Travnik
DOLAC NA LAŠVI BB , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "BEHAR" vl.Razić Rusmir, Travnik
BOSANSKA, LOKALITET BAGAT B.B. , Travnik

Detalji

TR "BELMO", vlasnik Palić Amir, Turbe, Travnik
Turbe, Varošluk bb , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "BILJAKA" vl.Biljaka Ljubica,Travnik
NOVA BILA BB , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "CENTAR" vl.Pilavić Zifet,Travnik
TURBE,GOLEŠ 23 , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "ČOLO" vl.Hasičić Nevzeta,Travnik
STANIČNA BB , Travnik

Trgovina na malo hljebom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkišima u specijaliziranim prodavnicama

Detalji

TR "DUĆAN-STARI GRAD" vlasnica Hadžimahmutović Meliha,Travni
ŠUMEĆE 229 , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "DUNJA" vl. Mulić Safet
BOSANSKA 104 , Travnik

Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama

Detalji

TR "ENKO" vl.Imširović Enes,Travnik
TURBE,KOLONE BB , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "ENVER", vlasnik Sijah Enver,Travnik
Pulac bb , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "ES" vl.Peco Senija, Travnik
TURBE, GOLEŠ BB , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "FAMA" , vlasnica Đelilbašić Sanela , Karaula ,Travnik
ĆOSIĆI 15 , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "G-FASHION" vl.Jurišić Igor,Travnik
BOSANSKA BB , Travnik

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama

Detalji

TR "GOLEŠ" , vlasnica Rosić Emina , Travnik
GOLEŠ B.B. , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "GS"
SADIKOV BUNAR BB , Travnik

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Detalji

TR "HANA"- Tekstil,vlasnik Kulaš TarikTravnik
ZELENA PIJACA,TRGOVKA B P-1 , Travnik

Trgovina na malo odjećom u specijaliziranim prodavnicama

Detalji

Pretraga po ključnoj riječi